Aanmelden

Voor meer informatie of aanmelding kan er contact opgenomen worden met Flory van Eck.

Bij aanmelding zal er op grond van de gegeven situatie een inschatting gemaakt worden of iemand in aanmerking komt voor de dagopvang. Zo ja, dan zal een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsbezoek op de zorgboerderij.

Indien de beslissing is genomen om de zorgboerderij te bezoeken, zal afhankelijk van de wachtlijst en voorkeur gekeken worden naar wanneer en welke dag. Vóór de eerste bezoekdag zal er telefonisch contact opgenomen worden voor een intakegesprek.