radishes-picjumbo-com (1).jpg

 Organisatie

 

Identiteit

De zorgboerderij heeft een christelijke identiteit. Waarden en normen zijn gebaseerd op de Bijbel. Medewerkers denken ook vanuit deze identiteit. Een ieder is welkom, wel wordt verwacht dat deelnemers de identiteit respecteren en eerbied tonen tijdens momenten wanneer dit wenselijk is, zoals bij het zingen van de psalmen, het gebed en het Bijbellezen tijdens de maaltijd.

 
pear-png-pear-fruit-png-image-38680-744.png

Zorgmissie

De motivatie is om ouderen mee te laten genieten van de sfeer op de boerderij en tevens een zinvolle, tevreden dag te bieden.

Kennismaken?

 
 

Zorgvisie

  • Een min of meer gestructureerde dag opgebouwd uit de juiste activiteiten, geeft actie (beweging) maar ook zekerheid, veiligheid en rust.

  • De sfeer, de omgeving en de onderlinge sociale contacten zijn heel belangrijk.

  • De juiste persoonlijke benadering heeft blijvende aandacht nodig.

  • Dit alles bij elkaar geeft dat deelnemer zich thuis voelt op de zorgboerderij.

 
 

Tevredenheid

De zorgboerderij hecht zeer aan tevreden deelnemers. Jaarlijks wordt er aan de hand van het online programma 'vanzelfsprekend' een tevredenheidsonderzoek gedaan. Deze onderzoeken zijn niet alleen om na te gaan hoe tevreden deelnemers zijn, maar beogen ook het stimuleren van meer betrokkenheid bij het begeleidingsproces om zo zelf meer invloed uit te kunnen oefenen op de manier waarop de zorg verleend wordt.

Blackberry-Fruit-PNG-Clipart.png

Inspraak

 

Wat betreft inspraak-momenten zijn er de zogenaamde ‘keukentafel’ gesprekken, deze worden 4x per jaar ingepland. Tijdens deze gesprekken zullen er verschillende onderwerpen besproken worden met een groep deelnemers. Ook zijn er dagelijks momenten van 1 op 1 contact, waarbij een spontaan gesprek qua inspraak kan ontstaan. Begeleiding staat open voor vragen of suggesties en zal rekening houden met de wensen van de deelnemers.

Het streven is om minstens 1x per jaar een gepland persoonlijk gesprek te hebben met deelnemer en/of de contactpersoon. Het zorgplan wordt dan besproken en ook dan is er tevens de mogelijkheid tot inspraak.

 
logo-szz.png

Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Zorgboerderij Landleven is aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ is de zorgaanbieder. De zorg wordt verleend door de aangesloten zorgboerderijen. SZZ adviseert de zorgboerderijen en controleert of er voldaan wordt aan de eisen omtrent de zorgverlening.

Door het accorderen van het zorgplan door de deelnemer, tekent men gelijktijdig voor de overeenkomst met SZZ en zorgboerderij Landleven. Bij aanvang van de zorg zullen de voorwaarden van SZZ op papier samen met de informatie gids van de zorgboerderij aan de deelnemer gegeven worden.

Indien vergoeding van de zorg niet via het zorgloket van SZZ gaat, (bij particuliere facturering) zal er alleen voor de voorwaarden van de zorgboerderij getekend worden, hoewel de zorg op zich ook voldoet aan voorwaarden van SZZ.

DE AGB code van SSZ is: 73732508 (Zorg in Natura) 
De AGB-code van de zorgboerderij is: 41784988


c841d481-f4da-11e0-a381-59d595e934ce.jpg
 

Federatie

Voor deelname aan het kwaliteitssysteem is de zorgboerderij aangesloten bij
de Federatie Landbouw en zorg.

De zorgboerderij is in het bezit van het certificaat ‘kwaliteit zorgboerderijen’.

671a8017.png

800x500-Boehm-Zertifizierung.jpg

Böhm gespecialiseerd

Zorgboerderij Landleven was al langer gespecialiseerd in dagopvang voor mensen met geheugenproblemen. Begin 2017 kwam daar de certificatie voor de 'Bohm' methodiek bij. Een meerderheid van de vaste medewerkers heeft de basisopleiding gevolgd waarna een audit volgde op de zorgboerderij zelf. Als bekroning op het werk ontving de zorgboerderij het certificaat.

De gedachte omtrent het omgaan met mensen met geheugenproblematiek is dat een mens deels gevormd wordt door diens directe omgeving (het gezin) en deels door de omgeving waarin hij of zij is opgegroeid (‘gesocialiseerd’), met alle gewoontes en bijzonderheden daarvan. Het is van belang om te weten hoe die omgeving was.

De zorg-inhoudelijk methodische benadering is een analyse die langs een aantal stappen tot stand komt en uiteindelijk kan leiden tot een 24-uurs schakeling van activiteiten en ‘impulsen’, waarbij de cliënt stabiel is, optimaal zelfredzaam actief en een tevreden dag beleeft.

Vanuit de zorgboerderij kan er voor de thuissituatie advies gegeven worden om tot een 24 uurs-schema te komen.

Centraal staat dus de consequente persoonlijke benadering vanuit de ‘eigen normaliteit’ en het belang van een ‘thuisgevoel’ bij dementie.

De mens met dementie voelt zich thuis in een omgeving die herkenbaar is. Waar mensen volgens de methode van Böhm worden behandeld hoeft er niets op slot. Het doel op de zorgboerderij is, het bereiken van een thuisgevoel en passende bezigheden voor deze deelnemers, waardoor opvallend gedrag of weglopen voorkomen wordt.