leon-ephraim-30995-unsplash.jpg
 

Dagbesteding

 
 

Doelgroep

De zorgboerderij is voor ouderen vanaf ca. 55 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het invullen van een zinvolle dag. Dit o.a. als gevolg van dementie, lichte psychische, verstandelijke of lichamelijke problemen.

Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en de activiteiten worden aangepast aan de persoonlijke voorkeur en doelstellingen.

Het aantal bezoekdagen kan per deelnemer verschillen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden, persoonlijke wensen en ook de vergoeding kan een rol spelen.

 
appels-elstar.jpg
 

Doel dagbesteding

Door het deelnemen kunnen de volgende doelen nagestreefd worden:

  • Ontlasten van de mantelzorg, waardoor een opname in instelling, voorkomen of uitgesteld kan worden.

  • Sociale contacten. Voor eenzame ouderen kan dit veel betekenen.

  • Meegenieten van al het mooie wat de boerderij te bieden heeft.

  • Optimaal niveau van functioneren, door het ondersteunen van de zelfredzaamheid, waardoor vaardigheden behouden of verbeterd worden.

  • Zekerheid, veiligheid en rust, door het bieden van een gestructureerde dag, met begeleide activiteiten.

  • Afwisseling in dagelijks ritme, een dag om naar uit te zien.

  • Algemeen welzijn bevorderen

 
Blackberry-Fruit-PNG-Clipart.png

Dagindeling

Bij aankomst op de zorgboerderij drinkt men eerst gezamenlijk koffie, daarna heeft ieder min of meer zijn eigen vast dagprogramma. Sommige bezoekers vinden het alleen al fijn om rond te lopen en te genieten van het buitenzijn, de dieren en de omgeving. Gezelligheid, de onderlinge contacten en het samen dingen doen zijn ook heel belangrijk. Er is plaats voor het uitoefenen van een eigen hobby zover dit mogelijk is. Er wordt een wisselend programma aan activiteiten aangeboden. Deze activiteiten kunnen afhankelijk zijn van het seizoen, de individuele mogelijkheden en wensen.

Tussen de middag nuttigen we gezamenlijk de warme maaltijd.

Voor vertrek drinken we koffie of thee als afsluiting van de dag.

 

Activiteiten

Bezoekers kunnen deelnemen aan verschillende programma’s;

Maaltijd

De warme maaltijd is een belangrijk onderdeel van de dag. Goede voeding en voldoende drinken zijn heel belangrijk voor de algehele conditie. Ook het rustig samen eten is gezellig en een fijn groepsgebeuren. Voor de maaltijd helpt een groepje deelnemers bij de voorbereidingen, zodat er voor een grote groep gekookt kan worden.

Verder zijn er de bakactiviteiten zoals: zoals koekjes, hartige hapjes e.d.

Kas, moes-en bloementuin

Groentes en bloemen worden meestal eerst opgepot in de kas voor ze de tuin in gaan. Deelnemers helpen bij het zaaien in de potten, het uitplanten, het oogsten en het verwerken. Zo kan er vaak van eigen kweek gegeten worden en in het seizoen is de bloemen-pluktuin een lust om te zien.

Verder is er achter de kas een stuk grond voor klein-fruit. Altijd mooi om dit te plukken, maar voor de oogst heeft het ook zijn onderhoud nodig.

Werkplaats

In de werkplaats gaat het vooral om houtbewerking, o.a. het maken van allerlei houten producten. Ook worden er kasten en andere meubels opgeknapt, tegen een kleine vergoeding, wat weer ten goede komt voor aanschaf van nieuw materiaal.

Tevens zijn er constructie-activiteiten mogelijk, dit bestaat meestal uit het demonteren van oude apparaten.

 

Creatieve activiteiten

In de crea-ruimte is er plaats om te knutselen, bloemschikken en andere creatieve bezigheden. Voor het bloemschikken worden in het seizoen de bloemen uit de eigen pluktuin gebruikt.

Wandeling naar de stal

Bij goed weer is er s-middags altijd een groeps-wandeling naar de stal. Tijdens de wintermaanden staan de koeien op stal. In de zomer lopen de koeien in en uit. De kalfjes verblijven altijd in de stal en regelmatig is er een nest met jonge hondjes te bewonderen.

Bewegingsactiviteiten

Beweging is heel belangrijk. Er wordt veel buiten gewandeld, tevens zijn er de bewegingspellen en een motomed (been-en armtrainer) waar veel gebruik van wordt gemaakt.


 

Verdere activiteiten

Gespreksgroep ‘veel te vertellen’, sjoelen, verzorging van kleinvee, gezelschapsspellen, voorlezen, zingen e.d.

Het is belangrijk dat er een doorlopende schakeling van activiteiten is, zonder overbelasting. Activiteiten zijn onder andere ook de gewone dagelijkse bezigheden. Verder is er voldoende plaats om te rusten op een relaxstoel of op een bed in één van de twee slaapkamers.

 
 

Vergoeding van de zorg

Dagbesteding wordt vergoed vanuit de WMO, dit valt onder de verantwoording van de gemeente. Een klantmanager van de gemeente komt, na aanvraag, thuis langs voor de indicatie voor een persoonlijk zorgpakket.

Indien een zwaarder zorgpakket nodig is, kan de zorg vergoed worden vanuit de WLZ, de indicatie hiervoor wordt gedaan door het CIZ.

Voor zowel de WMO als de WLZ kan dit via zorg in natura (ZIN) of middels een persoons gebonden budget (PGB). Voor meer info: verschil pgb - zin.

Vaak wordt een eigen bijdrage verwacht. Het CAK berekent en incasseert een eigen bijdrage. Voor meer info: www.hetcak.nl.

 

vw-bus-coloring-page.png

Vervoer

Bij het zorgloket van de gemeente kan een taxi-pas aangevraagd worden voor het vervoer van en naar een dagbesteding. Het vervoer naar de zorgboerderij wordt verzorgd door de Regiotaxi Oosterschelde.

 
 

Openingstijden

De zorgboerderij is het hele jaar door 4 dagen in de week open: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Vanaf 10.00 uur tot 15.30 uur.

Op nationale feestdagen is de zorgboerderij gesloten;
(Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 2e Paasdag, 2e Pinksteren, Hemelvaartsdag, 1e en 2e Kerstdag)  

Waar vind ik de zorgboerderij?

Blackberry-Fruit-PNG-Clipart.png
 

Aanmelden

Voor meer informatie of aanmelding kan er contact opgenomen worden met Flory van Eck.

Bij aanmelding zal er op grond van de gegeven situatie een inschatting gemaakt worden of iemand in aanmerking komt voor de dagopvang. Zo ja, dan zal een afspraak gemaakt worden voor een kennismakingsbezoek op de zorgboerderij.

Indien de beslissing is genomen om de zorgboerderij te bezoeken, zal afhankelijk van de wachtlijst en voorkeur gekeken worden naar wanneer en welke dag. Vóór de eerste bezoekdag zal er telefonisch contact opgenomen worden voor een intakegesprek.